BRC, GFSI (Global Food Safety Initiative )
    Brc food gıda güvenlik sistemi nasıl kurulur ?
    BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi’nin kurulması için, gıda üreten firmaların daha önce işletmelerinde HACCP Sistemi (HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points, Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları Yönetim Sistemi) ya da daha kısa ismi ile HACCP Gıda Güvenliği Kalite Yönetim Sistemi’ni kurmuş olmaları gerekmektedir. Bu sistem gıda güvenliğini ve kalitesini sağlamaya yönelik bir sistemdir. Ayrıca BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi’nin gerekleri arasında firmada Kalite Yönetim Sistemi’nin de kurulmuş olması vardır. Bu iki temel sistem yanında üretim tesisi (veya fabrika) ve çevre standartları, ürün kontrol standartları, süreç kontrolü standartları ve personel yeterliliği ve hijyen standartlarının da belirlenmiş olması gerektiği düşünülürse, gıda üreten ve BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi’ni kurmak isteyen firmalar oldukça hazırlıklı sayılır.

    Her şeye rağmen bu sistemi kurmak için bir belgelendirme kuruluşundan ya da danışmanlık firmasından bu konuda hizmet alınması, daha hızlı yol alınmasını sağlayacaktır.

    BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi’nin kurulması aşamalarına gelince. İlk adım firmanın mevcut durumunun tespit edilmesidir. Bu şekilde mevcut sistem içinde işe yarayacak uygulamalar, kurulacak gıda güvenlik sistemine esas teşkil edecektir. Arkasından sistemin kuruluş çalışmaları için bir plan yapılacaktır. Firmadaki çalışanların zaman ve güçlerini etkin kullanmak önemlidir. Yapılan bu plan, çalışma boyunca belli aralıklarla gözden geçirilir ve gerektiğinde güncellemeler yapılır.

    BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi kuruluşunun üçüncü aşaması eğitimlerdir. İlk eğitimler, firmadaki kilit çalışanlara verilir. Eğitim çalışmaları, tüm detayların herkese aktarılması şeklinde değil, daha çok belli seviyelerdeki çalışanlara uygun detay ve içeriklerle yapılır. Kaynaklar bu şekilde daha etkin kullanılmış olur.

    Bu adımlarda sonra BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi’nin kurulması çalışmaları başlar. Ancak bundan önce, gıda maddeleri tüzüğüne ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak, örneğin gıda üretim izni gibi yasal belgeler hazır olmalıdır. Sonra firmanın büyüklüğüne ve çalışanların yetkinliğine uygun bir ekip kurulur ve çalışmalar başlar. Çalışmalar tamamlandığında, kurulan BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi’nin doğrulanması ve geçerli kılınması gerekir.

BRC BELGESİ KALİTE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI