BRC, GFSI (Global Food Safety Initiative )
    Brc food gıda güvenlik sistemi temel prensipleri nelerdir ?

    Sağlıklı olmak ve sağlıklı gıdalarla beslenmek herkesin en temel ihtiyacı ve hakkıdır. Bu yüzden de gıda güvenliği ve ürün kalitesi konusu, gıda üreten firmaların birinci sorumluluğu, tüketicilerin ise mutlak bir talebidir.

    Gıda üreten firmalar, işletmelerinde her zaman, temizlik ve hijyen standartlarına uygun üretim yapmaya, üretilen gıdaların güvenli ve kaliteli olmasına önem vermek zorundadır. Bunu sağlayacak sistem ise BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi standardıdır. Ancak önemli olan bu sistem kurmak değil, sürekliliğini sağlamak ve desteklemektir.

    Bu arada yapılan analiz çalışmalarının, ürünün sadece çok küçük bir miktarı için yapıldığı gözden kaçırılmamalıdır. Ne kadar sık aralıklarla analiz yapılırsa yapılsın, netice olarak üretilen gıdaların belli bir kısmı analiz edilebilir. Bu yüzden de sürekli analiz yöntemi tek başına tam bir güvence sağlamış olmaz. Bu gerçekten yola çıkılarak üretimin tüm süreçlerinin ve tüm aşamalarının daha sistematik bir şekilde ele alındığı, hataların ve güvenli olmayan ve kalitesi düşük üretimin daha baştan önleneceği bir sistem ihtiyaç duyulmuştur. BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi standardı bu şekilde ortaya çıkmıştır.

    BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi’nin en temel prensibi, gıda üretim aşamalarında ortaya çıkabilecek hataların, yanlış uygulamaların ve tehlike yaratabilecek durumların, zamanında tespit edilmesi ve değerlendirilmesidir. Bunu sağlayacak önlemler alınmış, kontrol noktaları tespit edilmiş ve ne yapılacağı belirlenmiş olmalıdır.

    Sistemin bir diğer prensibi de gıda üretiminin bütün aşamaları, ürünün ham madde niteliklerinden, kullanılan katkı maddelerinin özelliklerine, ürünle temas edecek olan paketleme malzemelerinin özelliklerine ve nihayet tüketicinin eline alacağı bitmiş ürün özelliklerine kadar tanımlanmış olmalıdır.

    BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi’nin üçüncü prensibi, birbirini takip eden gıda zincirinin bütün halkalarının izlenebilir olmasıdır.

    Gıda sektörü üreticilerinden, her çeşit doğal veya yapay zararlı etkenlerden uzak bir gıda üretimi beklenmektedir. Bu kaygı yüzünden insanlar güvenli gıda üretimini yapan firmalar aramaktadır.
BRC BELGESİ KALİTE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI