BRC, GFSI (Global Food Safety Initiative )
BRC DANIŞMANLIK ;

    BRC Gıda güvenliğini sağlamak ve belgelendirmek üzere çeşitli ülkelerdeki HACCP standartları yanında BRC (British Retails Consortium)  , IFS (international Food Standart) ve EFSIS gibi standartlar kullanılmaktadır. BRC İngiliz, IFS Almanya ve Fransa tarafından kabul görmektedir.

    BRC İngiltere’de perakende ticareti temsil eden ticari bir örgüttür. BRC İngiliz Perakendecilik Konsorsiyumu Standardı (British Retail Consortium Standard), İngiliz perakendecilerinin oluşturmuş olduğu bir standarttır. İki yıllık bir çalışma sonunda, Ekim 1998’de BRC- Global Standart-Food adı altında yayımlanmıştır.

    BRC STANDARDLARI

    BRC Global Standard: Gıda - Food
Gıda üretim tesislerinde minimum hijyen standardının sağlanması amacıyla yayınlanmıştır. Bu standarda uygunluğun sağlanabilmesi için tedarikçiler altı temel kriteri yönetim sistemlerine uyarlamak zorundadırlar.

    BRC Global Standard: Tüketici Ürünleri - Consumer  Products
Özel markalı ürünlerle ilgili yasal yükümlülüklerin yanı sıra tedarikçilerin teknik yeterliliklerinin onaylanması faaliyetlerini kapsar. BRC – Gıda Standardında olduğu gibi bu standart da İngiltere’ye tüketici ürünleri tedarik eden firmaların belgelendirilmesinde genel bir yaklaşım sunmaktadır.

    BRC/IOP: Ambalaj Standardı - Packaging Standard
BRC ve IOP (Ambalajlama Enstitüsü) standardı perakendecilere ve gıda üreticilerine yasal yükümlülüklerini yerine getirme hususunda yardımcı olması amacıyla hazırlamıştır.  Standart perakendecilere gıda ürünleri için ambalaj tedarik eden firmaların denetlenmesi için genel bir temel oluşturarak tüketicilerin korunmasını sağlamaktadır.

    BRC/FDF: Non – GM Gıda- Food Standard
Genetik olarak değiştirilmiş olmayan ürünler ve bunlardan türetilen gıdalara olan müşteri talebi, bu tip ürünler ve onlardan türetilen gıdaların tedarik edilmesini güvence altına almak için bir çok "korunmuş kimlik” sisteminin oluşturulmasını gerekli kılmıştır.  BRC ve FDF (Food and Drink Federation) bu standardı uluslararası soya ve mısır üretimi dikkate alınarak en iyi korunmuş genetik özellik sistemi uygulamalarına istinaden geliştirmiştir.

                                  BRC ‘nin kuruma sağladığı avantajlar;

  • Sektörde rekabet üstünlüğü
  • Prestij
  • Gıda güvenliğinin İngiliz Tedarikçiler tarafından kabulü
  • Tedarikçi taleplerine uygunluk
  • Tedarikçi denetim sayısında azalma
  • Ürün güvenlik ve kalitesinde gelişim

Üstte adı geçen konularda danışmanlık hizmetimiz mevcut olup ayrıca brc belgesi danışmanlığı konusunda destek alabileceğiniz siteler aşağıdaki gibidir.
BRC BELGESİ KALİTE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI