BRC, GFSI (Global Food Safety Initiative )
        YUMURTA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (brc food belgesi)
    Yumurtada değişik kalite faktörlerini belirleme yöntemlerinin geliştirilmesi için çok sayıda araştırma yürütülmüş olmakla beraber, henüz tüm kalite faktörleri için kullanılabilecek bir faktör veya yöntem bulunamamıştır. Ancak brc food ile en iyi kaliteye ulaşılması hedeflenir. Bugün yumurta kalitesinin ölçümüyle ilgili kullanılan çeşitli özellikler ve bunların çoğu için de birden fazla yöntem kullanılmaktadır.
Bir yumurtanın kalitesi; kabuk kalitesi, iç kalite, kompozisyon, ph, kimyasal kalıntıların varlığı ve daha bir çok faktörü kapsar. Bunların hangisinin veya hangilerinin esas alınacağı ise çalışma amacına bağlıdır. Keza bir özellik için birden fazla yöntem geliştirildiği görülür. Bunlardan hangi yöntemin esas alınacağı ise çalışma amacına bağlı olup aynı zamanda uygulamada nispeten kolay yapılan, kullanımı kolay, ucuz ve güvenilir olanı seçilir.
1-DIŞ KALİTE
a- Yumurta Ağırlığı
b- Şekil İndeksi
c- Kabuk Kalınlığı
d- Kırılma Direnci
e- Özgül Ağırlık
2- İÇ KALİTE
a- Haugh Birimi
b- Hava kesesi yüksekliği
c- Sarı rengi (10)

Kabuk Kalınlığı
Yumurtanın dış kalitesi ve veya kabuk kalitesinin en önemli kriteri kabuk sertliğidir. Kabuk sertliği hem üretici hem tüketici hem de pazarlama safhası açısından çok önemli bir özelliktir. Kabuk sertliğinin en direk ölçümlerinden birisi kabuk kalınlığıdır. Yapılan çalışmalar kabuk kalınlığı ile kırılma gücü arasında zayıf bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bazen kabuk kalınlığı çok olduğu halde yeterince kompakt bir yapı olmadığından kolayca kırılabilmektedir.
Sofralık yumurta: 0,20 ile 0,40 mm
Damızlık yumurta: 0,33 ile 0,35 mm
Yumurta kabuğunun her yeri aynı kalınlıkta olmayıp, en kalın yeri sivri uçta ve en ince yeri de küt uçtadır. Kabuk kalınlığı ölçülürken uçlardan birer, orta kenarlarda 3 parça örnek alınıp bunların ortalaması hesaplanarak kalınlık belirlenir. Yumurta kabuğunun kalınlığı özel bir mikrometre ile ölçülüp belirlenir.
İnce Kabuklu Yumurtalar
Camsı ve Tebeşirimsi Kabuklu Yumurtalar
Sivilceli Kabuklu Yumurtalar
Kabuk Üzerinde Şeffaf Alanlar
Kırılma Direnci
Yumurtanın kırılmaya karşı direncini ortaya koyar. Kırılma direncinin saptanması, yumurta üzerine belirli yöntemlerle ağırlık uygulanarak, yumurtanın çatladığı anda uygulanan ağırlığın belirlenmesiyle yapılır. Bu işlem için en çok kırılma direncini kg  /cm² olarak gösteren alet kullanılmaktadır.
2.7 – 3.6 kg / cm2
Özgül Ağırlık
Kabuk kalitesini ölçmeye yarayan en önemli yöntemlerden biridir. Bu yöntemde özgül ağırlıkları birbirinden 0.005 kadar ayrılan 1.060 ile 1.100 arasında değişen 9 farklı tuz çözeltisi hazırlanır. Yumurtalar ilk olarak özgül ağırlığı 1.060 olan tuz çözeltisine ve daha sonra sırayla diğerlerine batırılır. İlk yüzmeye başladığı çözeltinin özgül ağırlığı yumurtanın özgül ağırlığını verir. Genellikle taze yumurtaların özgül ağırlıkları 1.070-1.090 arasında değişir ve sırasıyla 70 ve 90 olarak gösterilir. Araştırmalar, yumurtaların özgül ağırlıklarının kabuk çatlaklıklarla ilişkili olduğunu göstermiştir.Özgül ağırlık arttıkça çatlak yüzdesi azalmaktadır.


BRC BELGESİ KALİTE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI